Պանցեֆ

Հատիկի գինը. 5000

5000.00

Բետադին (Betadine)

Հատիկի գինը. 170

2400.00

Կաֆետին Լեդի (Caffetin Lady)

Հատիկի գինը. 1500

1500.00

Պրոպաֆենոն Ալկալոիդ (Propafenon Alkaloid)

Հատիկի գինը. 4200

4200.00

Վերապամիլ Ալկալոիդ (Verapamil Alkaloid)

Հատիկի գինը. 30

1000.00

Վերապամիլ Ալկալոիդ (Verapamil Alkaloid)

Հատիկի գինը. 20

750.00

Ալկադիպին (Alkadipin)

Գրանցված է Հայաստանում

Ալկադիպին (Alkadipin)

Գրանցված է Հայաստանում

Դիազեպամ Ալկալոիդ (Diazepam Alkaloid)

Գրանցված է Հայաստանում

Դիազեպամ Ալկալոիդ (Diazepam Alkaloid)

Գրանցված է Հայաստանում

Զիգլիպ դեղահատեր 145մգ (Ziglip tablets 145mg)

Գրանցված է Հայաստանում

Լամալ (Lamal)

Գրանցված է Հայաստանում

Լամալ (Lamal)

Գրանցված է Հայաստանում

Լամալ (Lamal)

Գրանցված է Հայաստանում

Լամալ (Lamal)

Գրանցված է Հայաստանում

Լոտար (Lotar)

Գրանցված է Հայաստանում

Լոտար (Lotar)

Գրանցված է Հայաստանում

Կաֆետին

Գրանցված է Հայաստանում

Կաֆետին (Caffetin)

Գրանցված է Հայաստանում

Կաֆետին ԷսՍի

Գրանցված է Հայաստանում

Կաֆետին ԷսՍի (Caffetin SC)

Գրանցված է Հայաստանում

Կաֆետին Ռապիդ

Գրանցված է Հայաստանում

Կաֆետին Ռապիդ

Գրանցված է Հայաստանում

Կաֆետին ՔՈԼԴ

Գրանցված է Հայաստանում

Կաֆետին ՔՈԼԴմաքս (Caffetin COLDmax)

Գրանցված է Հայաստանում

Մեթադոն Ալկալոիդ (Metadon Alkaloid)

Գրանցված է Հայաստանում

Մօքսիրալ

Գրանցված է Հայաստանում

Մօքսիրալ (Moxiral)

Գրանցված է Հայաստանում

Պանցեֆ

Գրանցված է Հայաստանում

Պանցեֆ

Գրանցված է Հայաստանում

Պանցեֆ (Pancef)

Գրանցված է Հայաստանում

Պանցեֆ (Pancef)

Գրանցված է Հայաստանում

Պրոկուլին (Proculin)

Գրանցված է Հայաստանում

Ռեքսոցեֆ

Գրանցված է Հայաստանում

Ռեքսոցեֆ

Գրանցված է Հայաստանում

Ռեքսոցեֆ

Գրանցված է Հայաստանում

Ռեքսոցեֆ

Գրանցված է Հայաստանում

Ռեքսոցեֆ

Գրանցված է Հայաստանում

Ռիսար (Rissar)

Գրանցված է Հայաստանում

Ռիսար (Rissar)

Գրանցված է Հայաստանում

Ռիսար (Rissar)

Գրանցված է Հայաստանում

Ռոպուիդո

Գրանցված է Հայաստանում

Ռոպուիդո

Գրանցված է Հայաստանում

Ռոպուիդո

Գրանցված է Հայաստանում

Ռոպուիդո

Գրանցված է Հայաստանում

Սկոպրիլ Պլյուս

Գրանցված է Հայաստանում

Վերապամիլ Ալկալոիդ (Verapamil Alkaloid)

Գրանցված է Հայաստանում

Տիրեզ (Tyrez)

Գրանցված է Հայաստանում

Տիրեզ (Tyrez)

Գրանցված է Հայաստանում

Տիրեզ (Tyrez)

Գրանցված է Հայաստանում

Տրամադոլ Ալկալոիդ (Tramadol Alkaloid)

Գրանցված է Հայաստանում

Տրամադոլ Ալկալոիդ (Tramadol Alkaloid)

Գրանցված է Հայաստանում

Բետադին (Betadine) 1

Գրանցված է Հայաստանում

Պրոպաֆենոն Ալկալոիդ (Propafenon Alkaloid)

Գրանցված է Հայաստանում