Սուրվանտա (Survanta)

Գրանցված է Հայաստանում

Գեմզար (Gemzar)

Գրանցված է Հայաստանում

Գեմզար (Gemzar)

Գրանցված է Հայաստանում

Հումուլին 70/30 (Humulin 70/30)

Գրանցված է Հայաստանում

Հումուլին Ն (Humulin N)

Գրանցված է Հայաստանում

Հումուլին Ռ (Humulin R)

Գրանցված է Հայաստանում

Կալցեմին (Calcemin)

Հատիկի գինը. 70

3850.00

Կալցեմին (Calcemin)

Հատիկի գինը. 80

2300.00

Կալցեմին (Calcemin)

Հատիկի գինը. 5800

5800.00

Անտիֆլու (Antiflu)

Հատիկի գինը. 140

1690

Առկա չէ պահեստում

Ուրոցիտ-Կ (Urocit-K)

Գրանցված է Հայաստանում

Յունիգամա (Unigamma)

Հատիկի գինը. 5700

5700.00

Էքսեդրին (Excedrin)

Գրանցված է Հայաստանում

Թերաֆլյու (Theraflu)

Գրանցված է Հայաստանում

Զիվօքս (Zyvox)

Գրանցված է Հայաստանում

Դալացին (Dalacin)

Հատիկի գինը. 9500

9500.00

Առկա չէ պահեստում