Տեսականի

Ամբողջ տեսականու որոնում այբբենական համակարգով և օնլայն առաքում

Արտրում (Artrum)

Գրանցված է Հայաստանում

Արտրում (Artrum)

Գրանցված է Հայաստանում

Արտրում (Artrum)

Գրանցված է Հայաստանում

Արտրում (Artrum)

Հատիկի գինը. 3100

3100.00

Արցունք Բնական II (Tears Naturale II)

Գրանցված է Հայաստանում

Ացելբիա (Acellbia)

Գրանցված է Հայաստանում

Ացելբիա (Acellbia)

Գրանցված է Հայաստանում

Ացեկլոֆենակ (Aceclofenac )

Գրանցված է Հայաստանում

Ացետիլսալիցիլաթթու (Acetylsalicylic acid)

Գրանցված է Հայաստանում

Ացետիլսալիցիլաթթու (Acetylsalicylic acid)

Հատիկի գինը. 10

80.00

Ացետիլսալիցիլաթթու (Acetylsalicylic acid)

Հատիկի գինը. 70

70.00

Ացիկ (Acic)

Հատիկի գինը. 2000

2000.00

Ացիկլովիր Դենկ 200 (Acyclovir Denk 200)

Գրանցված է Հայաստանում

Ացիկլովիր քսուք (Aciclovir ointment)

Գրանցված է Հայաստանում

Ացիկլովիր-Ակրի

Գրանցված է Հայաստանում

Ացիկլովիր-Ակրի

Գրանցված է Հայաստանում

Ացիկլովիր-Ակրի

Հատիկի գինը. 1300

1300.00

Ացիպոլ (Acipol)

Հատիկի գինը. 3300

3300.00

ԱՑՑ (ACC)

Գրանցված է Հայաստանում

ԱՑՑ 100 (ACC 100)

Հատիկի գինը. 100

2000.00

Առկա չէ պահեստում

ԱՑՑ 100 (ACC 100)

Հատիկի գինը. 110

2150.00

ԱՑՑ 200 (ACC 200)

Հատիկի գինը. 120

2400.00

ԱՑՑ 200 (ACC 200)

Հատիկի գինը. 130

2600.00

ԱՑՑ Լոնգ

Հատիկի գինը. 2600

2600.00

ԱՑՑ Տաք Ըմպելիք (ACC Hot Drink)

Հատիկի գինը. 130

2600.00

Աֆալա (Afala)

Գրանցված է Հայաստանում

Աֆինիտոր (Afinitor)

Գրանցված է Հայաստանում

Աֆինիտոր (Afinitor)

Գրանցված է Հայաստանում

Աֆինիտոր (Afinitor)

Գրանցված է Հայաստանում

Աֆլուբին (Aflubin)

Հատիկի գինը. 230

2800

Առկա չէ պահեստում

Աֆլուբին (Aflubin)

Հատիկի գինը. 3650

3650.00

Բակտրիմ (Bactrim)

Հատիկի գինը. 5000

5000.00

Բակտրիմ ֆորտե

Հատիկի գինը. 500

5000.00

Բակտրոբան 2% քսուք (Bactroban 2% ointment)

Հատիկի գինը. 4800

4800.00

Առկա չէ պահեստում

Բանեոցին (Baneocin)

Հատիկի գինը. 2220

2220.00

Բանեոցին (Baneocin)

Հատիկի գինը. 2450

2450.00