Տեսականի

Ամբողջ տեսականու որոնում այբբենական համակարգով և օնլայն առաքում

Անտիլայս (Antilice)

Հատիկի գինը. 1700

1700.00

Անտիկոլ (Anticol)

Հատիկի գինը. 140

4200

Առկա չէ պահեստում

Անտիմիկ-Նյու (Antimyk-New)

Գրանցված է Հայաստանում

Անտիֆլու (Antiflu)

Հատիկի գինը. 140

1690

Առկա չէ պահեստում

Աուգմենտին (Augmentin)

Հատիկի գինը. 180

2520.00

Աուգմենտին (Augmentin)

Հատիկի գինը. 2600

2600.00

Աուգմենտին (Augmentin)

Հատիկի գինը. 2800

2800.00

Աուգմենտին (Augmentin)

4100

Առկա չէ պահեստում

Աուգմենտին (Augmentin)

Հատիկի գինը. 310

4420.00

Աուգմենտին (Augmentin)

Հատիկի գինը. 230

4520.00

Աուգմենտին (Augmentin)

Հատիկի գինը. 4800

4800.00

Աուգմենտին ԵՍ (Augmentin ES)

Հատիկի գինը. 3450

3450.00

Առկա չէ պահեստում

Աուգմենտին ներերակային (Augmentin intravenous)

Հատիկի գինը. 2730

2730.00

Առկա չէ պահեստում

Ապաուրին (Apaurin)

Գրանցված է Հայաստանում

Ապաուրին (Apaurin)

Գրանցված է Հայաստանում

Ապիզարթրոն (Apisarthron)

Գրանցված է Հայաստանում

Ապիլակ Գրինդեկս (Apilacgrindeks)

Հատիկի գինը. 60

1600

Առկա չէ պահեստում

Ապիլակ Գրինդեկս (Apilacgrindeks)

Հատիկի գինը. 2000

2000.00

Ապիլակ Գրինդեկս (Apilacgrindeks)

Հատիկի գինը. 3000

3000.00

Ապո-Ամօքսի Կլավ (Apo-Amoxi Clav)

Գրանցված է Հայաստանում

Ապո-Ամօքսի Կլավ (Apo-Amoxi Clav)

Գրանցված է Հայաստանում

Ապո-Ամօքսի Կլավ (Apo-Amoxi Clav)

Գրանցված է Հայաստանում

Ապո-Ատենոլ (Apo-Atenol)

Գրանցված է Հայաստանում

Ապո-Ատենոլ (Apo-Atenol)

Գրանցված է Հայաստանում

Ապո-Դեսմոպրեսին (Apo-Desmopressin)

Գրանցված է Հայաստանում

Ապո-Դեսմոպրեսին (Apo-Desmopressin)

Գրանցված է Հայաստանում

Ապո-Էզօմեպրազոլ (Apo-Esomeprazole)

Գրանցված է Հայաստանում

Ապո-Էզօմեպրազոլ (Apo-Esomeprazole)

Գրանցված է Հայաստանում

Ապո-Լանսոպրազոլ (Apo-Lansoprazole)

Գրանցված է Հայաստանում

Ապո-Լանսոպրազոլ (Apo-Lansoprazole)

Գրանցված է Հայաստանում

Ապո-Լեվոկարբ (Apo-Levocarb)

Գրանցված է Հայաստանում

Ապո-Լեվոկարբ (Apo-Levocarb)

Գրանցված է Հայաստանում

Ապո-Լետրոզոլ (Apo-Letrozole)

Գրանցված է Հայաստանում

Ապո-Կլոպիդոգրել (Apo-Clopidogrel)

Գրանցված է Հայաստանում

Ապո-Պանտոպրազոլ (Apo-Pantoprazole)

Գրանցված է Հայաստանում

Ապո-Պանտոպրազոլ (Apo-Pantoprazole)

Գրանցված է Հայաստանում

Ապո-Ռաբեպրազոլ (Apo-Rabeprazole)

Գրանցված է Հայաստանում

Ապո-Ռաբեպրազոլ (Apo-Rabeprazole)

Գրանցված է Հայաստանում

Ապո-Սալվենտ (Apo-Salvent)

Գրանցված է Հայաստանում

Ապո-Սալվենտ (Apo-Salvent)

Գրանցված է Հայաստանում

Ապո-Սիլդենաֆիլ (Apo-Sildenafil)

Գրանցված է Հայաստանում

Ապո-Սիլդենաֆիլ (Apo-Sildenafil)

Գրանցված է Հայաստանում

Ապո-Սուլֆատրիմ-ԴՍ (Apo-Sulfatrim-DS)

Գրանցված է Հայաստանում

Ապո-Սուկրալֆատ (Apo-Sucralfate)

Գրանցված է Հայաստանում

Ապո-Վալացիկլովիր (Apo-Valacyclovir)

Գրանցված է Հայաստանում

Ապո-Վալացիկլովիր (Apo-Valacyclovir)

Գրանցված է Հայաստանում

Ապո-Վալացիկլովիր (Apo-Valacyclovir)

Գրանցված է Հայաստանում

Ապո-Տամոքս (Apo-Tamox)

Գրանցված է Հայաստանում