Տեսականի

Ամբողջ տեսականու որոնում այբբենական համակարգով և օնլայն առաքում

Ամլոդիպին (Amlodipine)

Գրանցված է Հայաստանում

Ամլոդիպին (Amlodipine)

Գրանցված է Հայաստանում

Ամլոդիպին (Amlodipine)

Գրանցված է Հայաստանում

Ամլոդիպին (Amlodipine)

Հատիկի գինը. 40

1170.00

Ամլոդիպին (Amlodipine)

Հատիկի գինը. 20

750.00

Ամլոդիպին-Բիոկոմ (Amlodipine-Biocom)

Հատիկի գինը. 40

1140.00

Ամլոդիպին-Բիոկոմ (Amlodipine-Biocom)

Հատիկի գինը. 20

750.00

Ամլոդիպին-Զդորովյե (Amlodipine-Zdorovye)

Հատիկի գինը. 50

1380.00

Ամլոդիպին-Զդորովյե (Amlodipine-Zdorovye)

Հատիկի գինը. 2250

2250.00

Ամլոնոր (Amlonor)

Հատիկի գինը. 1770

1770.00

Ամլոնոր (Amlonor)

Հատիկի գինը. 2800

2800.00

Ամլոտենոլ (Amlotenol)

Գրանցված է Հայաստանում

Ամլոտոպ (Amlotop)

Գրանցված է Հայաստանում

Ամլոտոպ (Amlotop)

Գրանցված է Հայաստանում

Ամլոցիմ 10մգ (Amlocim 10mg)

5000

Առկա չէ պահեստում

Ամլոցիմ 5մգ (Amlocim 5mg)

1230

Առկա չէ պահեստում

Ամլոֆիլ 10 (Amlofil 10)

Գրանցված է Հայաստանում

Ամլոֆիլ 5 (Amlofil 5)

Գրանցված է Հայաստանում

Ամոքսիցիլին (Amoxicillin)

Գրանցված է Հայաստանում

Ամպիցիլին (Ampicilin)

Գրանցված է Հայաստանում

Ամպիցիլին (Ampicilin)

Գրանցված է Հայաստանում

Ամպիցիլին (Ampicillin)

Հատիկի գինը. 170

170.00

Ամպիցիլին (Ampicillin)

Հատիկի գինը. 230

230.00

Ամպիցիլին նատրիում (Ampicilin sodium)

Գրանցված է Հայաստանում

Ամպրիլան (Amprilan)

Հատիկի գինը. 40

1100

Առկա չէ պահեստում

Ամպրիլան (Amprilan)

Հատիկի գինը. 70

2190.00

Ամպրիլան (Amprilan)

Հատիկի գինը. 90

2610.00

Ամպրիլան (Amprilan)

Հատիկի գինը. 110

3270.00

Ամպրիլան ՀԴ (Amprilan HD)

Հատիկի գինը. 110

3270.00

Ամպրիլան ՀԼ (Amprilan HL)

Հատիկի գինը. 80

2550.00

Ամօքսիլ (Amoxil)

Գրանցված է Հայաստանում

Ամօքսիլ (Amoxil)

Գրանցված է Հայաստանում

Ամօքսիկլավ (Amoksiklav)

Գրանցված է Հայաստանում

Ամօքսիկլավ (Amoksiklav)

Հատիկի գինը. 2040

10200.00

Ամօքսիկլավ (Amoksiklav)

Հատիկի գինը. 2100

2100.00

Ամօքսիկլավ (Amoksiklav)

Հատիկի գինը. 210

3080.00

Առկա չէ պահեստում

Ամօքսիկլավ (Amoksiklav)

Հատիկի գինը. 310

4650.00

Ամօքսիկլավ (Amoksiklav)

Հատիկի գինը. 470

4660.00

Ամօքսիկլավ ֆորտե (Amoksiklav forte)

Հատիկի գինը. 3700

3700.00

Ամօքսիցիլին (Amoxicillin)

Գրանցված է Հայաստանում