Տեսականի

Ամբողջ տեսականու որոնում այբբենական համակարգով և օնլայն առաքում

Էֆլորան (Efloran)

Գրանցված է Հայաստանում

Թայվերբ (Tyverb)

Գրանցված է Հայաստանում

Թելորմին (Telormin)

Գրանցված է Հայաստանում

Թելֆաստ (Telfast)

Գրանցված է Հայաստանում

Թեմոդալ (Temodal)

Գրանցված է Հայաստանում

Թեմոդալ (Temodal)

Գրանցված է Հայաստանում

Թեոֆիլին KI (Theophylline KI)

Հատիկի գինը. 1500

1500.00

Թերաֆլեքս (Theraflex)

Հատիկի գինը. 210

12300.00

Թերաֆլեքս (Theraflex)

Հատիկի գինը. 19800

19800.00

Թերաֆլեքս (Theraflex)

Հատիկի գինը. 250

7620.00

Թերաֆլեքս Ադվանս (Theraflex Advance)

Հատիկի գինը. 16320

16320.00

Թերաֆլյու (Theraflu)

Գրանցված է Հայաստանում

Թերաֆլյու (TheraFlu)

Հատիկի գինը. 350

3500.00

Թերաֆլյու Էքստրա Կիտրոն (Theraflu Extra Lemon)

Հատիկի գինը. 350

3500.00

Թերաֆլյու ԼԱՐ (TheraFlu LAR)

Գրանցված է Հայաստանում

Թերաֆլյու ԼԱՐ (TheraFlu LAR)

Հատիկի գինը. 3300

3300.00

Թիենամ (Tienam)

9200

Առկա չէ պահեստում

Թիլոֆան 20 (Tylofan 20)

Գրանցված է Հայաստանում

Թիմալին (Timalin)

Գրանցված է Հայաստանում

Թիմոլոլ (Timolol)

Հատիկի գինը. 560

560.00

Թիոգամմա (Thiogamma)

Գրանցված է Հայաստանում

Թիոգամմա (Thiogamma)

Հատիկի գինը. 3000

3000.00

Թիոդին (Tiodinum)

Գրանցված է Հայաստանում

Թիոկտացիդ 600 ՀՌ (Thioctacid 600 HR)

Հատիկի գինը. 420

12690.00

Թիոկտացիդ 600 ՀՌ (Thioctacid 600 HR)

Հատիկի գինը. 34000

34000.00

Թիոկտացիդ 600 Տ (Thioctacid 600 T)

Հատիկի գինը. 2630

13150.00

Թիոպենտալ (Thiopental)

Գրանցված է Հայաստանում

Թիոպենտալ (Thiopental)

Գրանցված է Հայաստանում

Թիոտրիազոլին (Thiotriazolin)

Գրանցված է Հայաստանում

Թիոտրիազոլին (Thiotriazolin)

Գրանցված է Հայաստանում

Թիրոզոլ (Thyrozol)

Հատիկի գինը. 50

2400.00

Թիրոզոլ (Thyrozol)

Հատիկի գինը. 100

4800.00

Թիրոսուր (Tyrosur)

Գրանցված է Հայաստանում

Թիրոսուր (Tyrosur)

Հատիկի գինը. 1800

1800.00

Թուլիպ (Tulip)

Հատիկի գինը. 440

13350.00

Թուլիպ (Tulip)

Հատիկի գինը. 330

10110.00

Թուլիպ (Tulip)

Հատիկի գինը. 200

6000.00

Թրաումել (Traumeel)

Գրանցված է Հայաստանում

Թրաումել (Traumeel)

Գրանցված է Հայաստանում

ԹՐՈ-ՎԻԱՋԻԼ 100 մգ (TRO-VIAGILE 100 mg)

Գրանցված է Հայաստանում

Թրոմբասպին (Thrombaspin)

Հատիկի գինը. 50

900.00

Թրոմբլես (Thrombless)

Հատիկի գինը. 2900

2900.00

Թրոջ Իբուպրոֆեն 200մգ (Troge Ibuprofen 200mg)

Գրանցված է Հայաստանում

Թրոջ Իբուպրոֆեն 400մգ (Troge Ibuprofen 400mg)

Գրանցված է Հայաստանում

Ժանին (Jeanine)

Հատիկի գինը. 410

8640.00

Իբունոկ (Ibunok)

Գրանցված է Հայաստանում