Տեսականի

Ամբողջ տեսականու որոնում այբբենական համակարգով և օնլայն առաքում

Էկվատոր (Ekvator)

Հատիկի գինը. 150

4630.00

Էկվատոր (Ekvator)

Հատիկի գինը. 250

7560.00

Էմաներա (Emanera)

Գրանցված է Հայաստանում

Էմաներա (Emanera)

Գրանցված է Հայաստանում

Էմենդ (Emend)

Գրանցված է Հայաստանում

Էմօքսիպին (Emoxypine)

Գրանցված է Հայաստանում

Էմօքսիպին (Emoxypine)

Հատիկի գինը. 580

580.00

Էմօքսիպին-Բելմեդ (Emoxypine-Belmed)

Հատիկի գինը. 840

4200.00

Էմօքսիպին-Բելմեդ (Emoxypine-Belmed)

Գրանցված է Հայաստանում

Էյլեա (Eylea)

Գրանցված է Հայաստանում

Էնա + ՀՔԹ-Դենկ (Ena + HCT-Denk)

Գրանցված է Հայաստանում

Էնա-Դենկ 10 (Ena-Denk 10)

Հատիկի գինը. 1700

1700.00

Էնալապրիլ (Enalapri)

Հատիկի գինը. 40

800.00

Էնալապրիլ (Enalapril)

Հատիկի գինը. 50

1000.00

Էնալապրիլ (Enalapril)

Հատիկի գինը. 30

550.00

Էնալապրիլ (Enalapril)

Հատիկի գինը. 10

160.00

Էնալապրիլ (Enalapril)

Հատիկի գինը. 10

250.00

Էնալապրիլ-H-Զդորովյե (Enalapril-H-Zdorovye)

Հատիկի գինը. 30

580.00

Էնալապրիլ-Հ (Enalapril-H)

Հատիկի գինը. 30

560.00

Էնապ (Enap)

Գրանցված է Հայաստանում

Էնապ (Enap)

Հատիկի գինը. 70

1300.00

Էնապ (Enap)

Հատիկի գինը. 30

630.00

Էնապ (Enap)

Հատիկի գինը. 30

660.00

Էնապ (Enap)

Հատիկի գինը. 40

820.00

Էնապ- H (Enap-H)

Հատիկի գինը. 60

1250.00

Էնապ- HL (Enap-HL)

Հատիկի գինը. 70

1300.00

Էնապ-ՀԼ 20 (Enap-HL 20)

Գրանցված է Հայաստանում

Էնբրել (Enbrel)

Գրանցված է Հայաստանում

Էնեաս (Eneas)

Հատիկի գինը. 150

4500.00

Էներիոն (Enerion)

Գրանցված է Հայաստանում

Էնզիքս (Enzix)

Հատիկի գինը. 90

2820.00

Էնզիքս Դուո (Enzix Duo)

Հատիկի գինը. 60

2780.00

Էնզիքս Դուո Ֆորտե (Enzix Duo Forte)

Հատիկի գինը. 80

3600.00

Էնջերիքս B Ջունիոր (Engerix B Junior)

Գրանցված է Հայաստանում

Էնտերոժերմինա (Enterogermina)

Հատիկի գինը. 350

3500.00

Էնտերոլ 250 (Enterol 250)

Հատիկի գինը. 320

3200.00

Էնտերոլ 250 (Enterol 250)

Հատիկի գինը. 340

3400.00

Էնտերոկինդ (Enterokind)

Հատիկի գինը. 4250

4250.00

Էնտերոֆուրիլ (Enterofuryl)

Գրանցված է Հայաստանում

Էնտերոֆուրիլ (Enterofuryl)

Գրանցված է Հայաստանում

Էնտերոֆուրիլ (Enterofuryl)

Գրանցված է Հայաստանում

Էնտոբան (Entoban)

Գրանցված է Հայաստանում

Էնտրոպ (Entrop)

Գրանցված է Հայաստանում

ԷՆՐՈՎԵՏո-20 (ENROVETo-20)

Գրանցված է Հայաստանում

Էնրոֆլօքս (Enroflox)

Գրանցված է Հայաստանում

Էնցիֆեր (Encifer)

Գրանցված է Հայաստանում

Էութիրoքս (Euthyrox)

Հատիկի գինը. 10

1300.00

Էութիրoքս (Euthyrox)

Հատիկի գինը. 20

1500.00