Տեսականի

Ամբողջ տեսականու որոնում այբբենական համակարգով և օնլայն առաքում

Ացետիլսալիցիլաթթու (Acetylsalicylic acid)

Գրանցված է Հայաստանում

Ացետիլսալիցիլաթթու (Acetylsalicylic acid)

Հատիկի գինը. 10

80.00

Ացետիլսալիցիլաթթու (Acetylsalicylic acid)

Գրանցված է Հայաստանում

Ացետիլսալիցիլաթթու (Acetylsalicylic acid)

Հատիկի գինը. 70

70.00

Ացետիլսալիցիլաթթու (Acetylsalicylic acid)

Հատիկի գինը. 80

80.00

Ացիկ (Acic)

Հատիկի գինը. 2000

2000.00

Ացիկլովիր (Acyclovir)

Հատիկի գինը. 650

650.00

Ացիկլովիր-Ակրի (Aciclovir-Akri)

Գրանցված է Հայաստանում

Ացիկլովիր-Ակրի (Aciclovir-Akri)

Գրանցված է Հայաստանում

Ացիկլովիր-Ակրի (Aciclovir-Akri)

Հատիկի գինը. 440

440.00

Ացիպոլ (Acipol)

Հատիկի գինը. 3300

3300.00

ԱՑՑ (ACC)

Գրանցված է Հայաստանում

ԱՑՑ 100 (ACC 100)

Հատիկի գինը. 100

2000.00

Առկա չէ պահեստում

ԱՑՑ 100 (ACC 100)

Հատիկի գինը. 110

2150.00

ԱՑՑ 200 (ACC 200)

Հատիկի գինը. 120

2400.00

ԱՑՑ 200 (ACC 200)

Հատիկի գինը. 130

2600.00

ԱՑՑ Լոնգ (ACC Long)

Հատիկի գինը. 2600

2600.00

ԱՑՑ Տաք Ըմպելիք (ACC Hot Drink)

Հատիկի գինը. 130

2600.00

Աքվադետրիմ պլյուս (Aquadetrim plus)

Հատիկի գինը. 2300

2300.00

Աֆալա (Afala)

Գրանցված է Հայաստանում

Աֆինիտոր (Afinitor)

Գրանցված է Հայաստանում

Աֆինիտոր (Afinitor)

Գրանցված է Հայաստանում

Աֆինիտոր (Afinitor)

Գրանցված է Հայաստանում

Աֆլուբին (Aflubin)

Հատիկի գինը. 230

2800

Առկա չէ պահեստում

Աֆլուբին (Aflubin)

Հատիկի գինը. 3650

3650.00

Բակտրիմ ֆորտե (Bactrim forte)

Հատիկի գինը. 500

5000.00

Բակտրոբան 2% քսուք (Bactroban 2% ointment)

Հատիկի գինը. 4800

4800.00

Առկա չէ պահեստում

Բակտօքս (Bactox )

Հատիկի գինը. 2000

2000.00

Բանեոցին (Baneocin)

Հատիկի գինը. 2220

2220.00

Բանեոցին (Baneocin)

Հատիկի գինը. 2450

2450.00

Բելարա (Belara)

Հատիկի գինը. 260

5400.00

Բենդազ 300 (Bendaz 300)

Գրանցված է Հայաստանում

Բենդազ 600 (Bendaz 600)

Գրանցված է Հայաստանում